پنل های تخصصی

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی استاندارد

  • مجریان ذیصلاح و نوسازی بافتهای فرسوده
  • تبلیغ و ترویج مصالح استاندارد
  • فناوری‌های نوین ساخت و تدوین استانداردها
  • ارتقاء ایمنی و کاهش حوادث ساختمانی
  • انجمنها و تشکلهای صنعت ساختمان
  • تجارب موفق استانها و ارتقاء کیفیت ساختمانها

photo 2018 01 28 08 02 53